ტვირთის მიწოდების, მათ შორის, ტემპერატურის კონტროლი